Linkler

ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
TSE : Türk Standardları Enstitüsü
FCC : Federal Communications Commission
SEMAM :  Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Araştırma Merkezi

 

 

Anahtar Kelimeler:

İyonlaşmayan radyasyon, Elektromanyetik Alan, Spektrum, Elektromanyetik spektrum,
ICNIRP, Spektrum analizörü ölçüm tekniği,
Baz istasyonu, Hücre, Anten, Güvenlik mesafesi, SAR (specific absorption ratio),
GSM (global communication systems), 3G, UMTS, 4G, LTE, 5G,
AM, FM, 
Yüksek gerilim hattının elektromanyetik etkisi, 50 Hz elektromanyetik alan.