Faydalı Bilgiler

Radyasyon:
Radyasyon, bir kaynaktan gelen ve uzayda ışık hızıyla yayılan enerjidir. Bu enerjinin bir elektrik alanı ve bununla ilişkili bir manyetik alanı vardır ve dalga benzeri özelliklere sahiptir. Radyasyona “elektromanyetik dalgalar” da denilebilmektedir. 
Evlerde kullandığımız 50Hz'lik elektrik hatları da görünür ışık da, röntgenlerde kullanılan X ışını da radyasyona bir örnektir.
En yüksek enerjiye sahip radyasyon, ultraviyole radyasyon, x-ışınları ve gama ışınları gibi formları içerir.
X-ışınları ve gama ışınları çok fazla enerjiye sahiptir. Atomlarla etkileşime girdiklerinde elektronları uzaklaştırabilir ve atomun iyonlaşmasına neden olabilirler.

Elektromanyetik spektrum:
Doğada çok çeşitli elektromanyetik radyasyon vardır. Elektromanyetik spektrum, bütün elektromanyetik dalgaları barındıran bir göstergedir.
Günlük hayatımızda kullandığımız yapay ve doğal tüm elektromanyetik kaynaklar frekans veya dalga boyuna göre bu spektrumda bir yer tutmaktadır.
Spektrum
iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon şeklinde iki kısma ayrılmaktadır.

İyonlaştırıcı Radyasyon:

İyonlaştırıcı radyasyon, elektronları hava, su ve canlı doku içeren malzemelerin atomlarından ve moleküllerinden uzaklaştırarak etki eden bir enerji şeklidir.

İyonlaştıcı olmayan Radyasyon:
İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyondan daha az enerjiye sahip bir radyasyon şeklidir. İyonlaştırıcı radyasyondan farklı olarak, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon hava, su ve canlı doku içeren malzemelerin atomlarından veya moleküllerinden elektronları uzaklaştırmaz.

Elektromanyetik alan etkileri:

Elektromanyetik alan ölçümleri:
Düşük frekans:

Yüksek frekans: