Çalışmalar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler;

 1. Bozok, S., Karaagac, E., Sener, D., Akakin, D., & Tumkaya, L. (2023). The effects of long-term prenatal exposure to 900, 1800, and 2100 MHz electromagnetic field radiation on myocardial tissue of rats. Toxicology and Industrial Health39(1), 1-9.
 2. Tümkaya, L., Bas, O., Mercantepe, T., Cınar, S., Özgür, A., & Yazici, Z. A. (2022). Effect of the prenatal electromagnetic field exposure on cochlear nucleus neurons and oligodendrocytes in rats. Environmental Science and Pollution Research29(26), 40123-40130.
 3. DİLEK, B., Nilüfer, A. S., & ŞAHİN, M. E. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsünde Elektromanyetik Alan Kirlilik Ölçümü ve Spektrum Analizi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi2(1), 53-65, 2021.
 4. ÖZASLAN, M. A., & Karan, Y. (2021). 5G Baz İstasyonlarının Kapsama Alanına Yönelik Yol Kaybı Analizleri ve Konumlandırılması. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi4(1), 6-13.
 5. Mercantepe, T., Tümkaya, L., Gökçe, M. F., Topal, Z. S., & Esmer, E. (2018). Effect of 900-MHz electromagnetic field on the cerebellum: a histopathological investigation. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital52(2), 129.
 6. Mercantepe, T., Tümkaya, L., Gökçe, M. F., Uzunok, B., Topal, Z. S., ÇINAR, S., & Esmer, E. (2018). Prenatal Dönemde 900Mhz Elektromanyetik Alanın Sıçan Omurilik Dokusu Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 137-141.
 7. Çeliker, M., Özgür, A., Tümkaya, L., Terzi, S., Yılmaz, M., Kalkan, Y., & Erdoğan, E. (2017). Effects of exposure to 2100 MHz GSM-like radiofrequency electromagnetic field on auditory system of rats?. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology83, 691-696.
 8. Karan Y. , As N. , Şahin M.E., “Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings”, Acta Physica Polonica A, vol.132, pp.509-512, 2017
 9. Karan, Y., & As, N. (2016). Electromagnetic radiation measurement of a high gain wireless network adapter. Turkish Journal of Electromechanics and Energy1(2).
 10. Tumkaya, L., Kalkan, Y., Bas, O., & Yilmaz, A. (2016). Mobile phone radiation during pubertal development has no effect on testicular histology in rats. Toxicology and Industrial Health32(2), 328-336.
 11. Özgür A, Tümkaya L, Terzi S, Kalkan Y, Erdivanlı ÖÇ, Dursun E. Effects of chronic exposure to electromagnetic waves on the auditory system. Acta Otolaryngol. 2015 Apr 2:1-6.
 12. Bedir R,Tumkaya L, Şehitoğlu İ, Kalkan Y, Yilmaz A, Şahin OZ. The effect of exposure of rats during prenatal period to radiation spreading from mobile phones on renal development. Ren Fail. 2015 Mar;37(2):305-9. doi: 10.3109/0886022X.2014.985995
 13. As, N., Dilek, B., Şahin, M. E., & Karan, Y. (2014). Electromagnetic pollution measurement in the RTE university campus area. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 3.
 14. Tumkaya L, Kalkan Y, Bas O, Yilmaz A. Mobile phone radiation during pubertal development has no effect on testicular histology in rats. Toxicol Ind Health. 2013;  DOI: 10.1177/0748233713500820
 15. Mustafa Ergin Şahin, Nilüfer As, Yasin Karan, “Selective Radiation Measurement for Safety Evaluation on Base Stations”, Gazi University Journal of Science, 26(1), pp:73-83(2013).

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler;

 1. Karan Y.Kuvancı A.Dizman S.As N.Sayi B. C.Cınbırtoğlu Ş.,Investigation of the Effect of Electromagnetic Radiation on Honey Bees, 1. International Apitherapy and Nature Congress , Nakhchivan, Azerbaycan, 1 - 03 Haziran 2023.
 2. Karan Y. , Dizman S. , Sayı B.C., As N. , Şahin M.E., “Experimental Setup for Analyzing Electromagnetic Radiation Effect on Bees and Bee Products”, International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, TOKAT, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.24-24
 3. Sayı B.C., As N. , Karan Y. , Dizman S. , Şahin M.E., “Bayburt Demirözü Beşpınar Beldesi Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri”, International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1018-1018
 4. Karan Y. , As N. , “Investigation of the Thermal Variation on Skin Surface due to GSM and Wi-Fi Electromagnetic Radiation”, 1. International Black Sea Congrees on Enviromental Science, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos – 3 Eylül 2016, pp.71-71
 5. Karan Y. , Şahin M.E., As N. , “Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings”, 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.311-311
 6. As N., Dilek B., Şahin M.E., Karan Y., “Electromagnetic Pollution Measurement in the RTE University Campus Area”, 2nd Global Conference on Enrivonmental Studies 10-12 Nisan 2014, Roma, İtaly.
 7. Y. Karan, N. As, M. E. Şahin, “Yüksek Kazançlı Kablosuz Ağ Adaptörlerinde Elektromanyetik Radyasyon Analizi”, Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 79, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum, Turkey
 8. L.Tumkaya, Y.Kalkan, O.Bas, B.Bostan, Effects of mobile phone exposure to hippocampus in the adult female rat: A stereological, histopathological and behavioural study. Posters-B, Joint Meeting of Anatomical Societies. P:344, 81, 19-21 May 2011. Bursa, Turkey
 9. L.Tumkaya, Y.Kalkan, O.Bas, H.Bostan, Effects of mobile phone exposure to ventral cochlear nucleus in the adult female rat: A stereological and histopathological study. Posters-B, Joint Meeting of Anatomical Societies. P:343, 80-81, 19-21 May 2011. Bursa, Turkey
 10. M.E. Sahin, Y. Karan, N. As, “Spectrum Analyzer Measuremet Technique for Safety Evaluation on Wireless Comunication Systems”, URSIGASS 2011, IEEE Xplore, Bild No:E07-7, ISTANBUL, TURKEY.

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler;

 1. Dilek, N. As, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsünde Paralel İki Hat Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Değişimi”, URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi,79, 28-30 Ağustos 2014, Elazığ, Türkiye
 2. B. Dilek, N. As, M. E. Şahin, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüs Alanında Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü” GEFİK-2013, İzmir Genç Fizikçiler Kongresi(GEFİK), 8-10 Temmuz 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir, Türkiye
 3. Burak Dilek, Nilufer As, Mustafa Ergin Şahin, RTE Üniversitesi Merkez Kampüs Güney Hattı Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü, EMANET 2013, 8-9 Kasım 2013 İstanbul, TURKEY

D. Diğer Yayınlar

 1. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As danışmanlığında Burak Dilek tarafından “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüs Alanının Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Çıkarılması” isimli Yüksek Lisans Tezi (2014)
 2. Öğr.Gör. Yasin Karan danışmanlığında Gülsüm Akmansoy ve Hilal Demirkazma tarafından “ Baz İstasyonlarında Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2012)
 3. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As ve Mustafa Ergin Şahin danışmanlığında Gülsüm Sandıkçı tarafından “Baz İstasyonlarında Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2011)
 4. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As ve Mustafa Ergin Şahin danışmanlığında Betül Pulizhozluoğlu tarafından “ Mikrodalga Fırınlarda Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2011)

E. Projeler

 1. “İyonize Olmayan Elektromanyetik Radyasyonun Bal Arıları ve Bal Üretimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi “, BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-672,  2019
 2. “Çevrede Bulunan İyonize Olamayan Elektromanyetik Alan (0-300 GHz) Kirliliğinin ve Elektromanyetik Alanların Vücut Yüzeyinde Oluşturduğu Isıl Değişimlerin İncelenmesi”, RTE Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PN:2013.102.01.1, 2016.